Urbefolkning


Aboriginere

Australias urbefolkning er aborginene, men i dag utgjør aborginene kun 1,6 av den australske befolkningen. De er også den folkegruppen i Australia som har dårligst levevilkår. Aborginene lever 15 år kortere og barnedødeligheten er tre ganger større. Arbeidsløsheten er 6 ganger større enn ellers i Australia, og det er fengslet 16 ganger flere aborginer enn det er fengslet andre folkegrupper i Australia.

Historien om aborginene

Aboriginerene kom sannsynligvis til Australia fra sør øst Asia for ca 40 000-60 000 år siden, og er en av verdens eldste urbefolkninger. Moderne forskning med DNA har vist at aboriginerene ikke er i slekt med folk i Polynesia, men er i slekt med folk i Melanesia. Med bakgrunn i bevis fra DNA-forskningen har det også blitt tenkt at de kan være i slekt med visse folkegrupper i India. Aboriginerene levde i ro med naturen i årtusener, inntil James Cook og hans mannskap gikk i land på det australske kontinentet i1770, “den hvite mann” brukte Australia som en fangekoloni, et sted man førte straffemetoder som ikke lenger var brukt i Europa. Aboriginere ble drevet vekk fra sine land områder. Mange døde av sykdommer som engelskmennene hentet med seg, fordi imunnforsvaret deres ikke var forberedte på å takle slikt. 90 % av aboriginere kan ha blitt utryddet av ulike årsaker. Da James Cook kom kan det har vært ca 300 000 aboriginere i Australia.

 a-dummefolkbone.jpg

De som ikke døde av sykdom ble skutt eller tatt som slaver. De ble sett på som verdiløse “ting” eller som dyr rettere sagt, siden de ikke brukte klær, ikke hadde hus og heller ikke moderne våpen. Engelskmennene kalte dem australnegere på grunn av deres mørke hudfarge, men aboriginere har ingen bånd eller bakgrunn fra Afrika.Det var alltid konflikter mellom aboriginere og engelskmennene, som nådde slutten på slutten av 1800-tallet. Da ble aboriginene utryddet fra Tasmania og mange andre steder i Australia. På begynnelsen av 1900-tallet ble det startet en kampanje som var ute etter å skille aboriginer barn fra foreldrene og sende dem til barnhjem og andre institusjoner for å gi dem en dannet, kristen oppdragelse. Når de ble voksne, ble de ofte tvangsgiftet. Disse har etterpå blitt kalt som “den stjålne generasjonen”.

a-folk.jpg 

Etter andre verdenskrig fikk aboriginere bedre levevilkår, men i 1967 ble statsborgerskapet deres ansett samme som vanlige innbyggere i Australia. Men fortsatt lider også mange aboriginere på grunn av rasismen som oppsto. I 1992 ble det vist en amatørvideo på det lokale fjernsynet som viser politiets unøyaktige oppførsel overfor aboriginerne Videoen lagde problemer og det ble satt i gang flere politiske programmer for fjerne tvangstankene på en måte. Allikevel finnes det et rasistisk politisk parti som kalles “One Nation” som ønsker at aboriginere ikke skal ha de samme rettigheter som hvite australiere har. Aboriginere har selv kjempet med politiske og juridiske virkemidler for å få igjen landområder som ble tatt av dem på en ulovligmåte den gangen engelskmennene kom dit.

 a-folk2.jpg

Aborginenes Samfunnsorganisering

Tidligere var aboriginere delt opp i grupper. Hver og en hadde sin spesielle oppgave. De var organisert forbudt uten en skikkelig leder. Det forbauset James Cook. Han mente nemlig at uten en leder ville organiseringen bare bli kaos og forrviring aborigineres system var at alle og enhver var leder for sin oppgave. Felles målet var overlevelse når en plukker bær, fisker, eller jakter så gjorde den enkelte det til det beste for resten. Aboriginere hadde egne roller for menn og kvinner. Kvinnene samlet råvarer til mat osv, stekte eller kokte den og bearbeidet klær. Mennene hadde ansvaret for jakt og fiske. Aboriginere hadde et komplisert regnskaps system for å holde orden på hvem de var i slekt med og hvem de ikke var i slekt med. Det var et system for å vise hvem som kunne gifte seg med hvem utefra bestemte roller i samfunnet. Regnskapssystemet besto av sylindere med skrifttegn på. Disse kan ikke avbildes ettersom den australske loven har fastsatt at de er hellige.

 abor1.jpg Aboriginer Språk:

De fleste aboriginere i dag snakker engelsk, men det finnes fortsatt noen få som kun snakker det opprinnelig språket. Det finnes ikke ett felles språk for aboriginere, men differensiert i rundt 250 forskjellige som nå er redusert til rundt 130. Hver stamme hadde sitt eget språk og det ble benyttet tegnespråk for å kommunisere på tvers av stammene. Kunnskapen om de gjenværende aboriginske språkene blir hurtig redusert og er utrydningstruet.

Aborgineres Næringsgrunnlag

Før de hvite kom var aboriginere nomader og levde av jakt, fiske og sanking av ulike bær og frukter. De hadde en sommerleir og vinterleir, avheng av mattilgangen. I dag finnes det ikke mange aboriginere som bor og lever som i gamle dager. De fleste aboriginere bor i de fattige strøkene rundt storbyene hvor de lever som fattigfolk. Arbeidsledigheten er 20 % høyere enn hos andre etniske grupper. Grunnen er at mange ikke kan lese og skrive engelsk. De fleste kan verken lese eller skrive.Her er en en liten filmklipp av aboriginere som danser:

Aborgineres Kultur

Aboriginere har en kultur som er bygget opp rundt det gamle. Det er flere unike gjenstander som danner vårt bilde av både aboriginere og Australia:Bumerang er et jaktvåpen som forbindes med aboriginere. Dette er et skåret trestykke, i bue form. Jaktbumerangene var veldig store og kunne drepe en fugl på 200 meters avstand, men kommer ikke tilbake. De bumeranger som kommer tilbake er de som bare blir brukt i konkurranser og spill.  Her er et bilde av en bumerang:

aboriginal_craft.jpg

Didgeridoo er et langt og tynt blåse instrument laget av tre som først var brukt under ulike former og som i våre dager blir brukt eller rettere sagt på gata for turister. Kroppsmaling, aborginene pleide også å male seg med en maling som var laget av stoff som ble plukka i naturen. Malingen ble ikke bare brukt på seg selv, men også på våpen, Instrumenter og leker ble malt. Her er et bilde av mennesker som har malt seg: 

22aboriginere2.jpg

Aborgineres Religion

Aboriginere tror på noe som kalles for “Drømmetid”. Denne troen består av verden før mennesket ble skapt og var naturlig. “Drømming” er noe som skjer i forbindelse med “Drømmetid”. Når en aboriginer blir født får han eller hun sitt eget totem, et skåret trestykke. Totemet blir plassert der hvor moren fikk sine første åndelige tegn på at hun var gravid. “Drømmetiden” er som at det er en som har laget alt og gitt alt sin naturlige plass i verden. Alle mennesker er en del av naturen og at naturen er en del av menneskene. De tror også at naturen er hellig.– ayers rock, eller Uluru som er dagens offisielle navn, er en hellig plass. Uluru er en veldig stor stein som 4,6 km lang, 2,4 km bred og 348 meter høy. – Uluru er en av de største turistattraksjonene i Australia, men ikke alle aboriginere er like glade for det. Uluru har blitt helligholdt i mange tusen år og har blitt benyttet i seremonier som har med tro å gjøre. – I følge noen aboriginerske stammer ble Uluru skapt av forfedrene i “Drømmetiden” og derigjennom gitt alle samfunnsregler og lover.

Grunnen til at man misliker at turister tråkker rundt på Uluru er at de vanhelliger det hellige ved stedet. Ingen aboriginere har noen gang besteget Uluru.- I følge noen aboriginerske stammer ble Uluru skapt av forfedrene i “Drømmetiden” og derigjennom gitt alle samfunnsregler og lover. Grunnen til at man misliker at turister tråkker rundt på Uluru er at de vanhelliger det hellige ved stedet. Ingen aboriginere har noen gang besteget Uluru. Det er mange myter som er bindet til Uluru. Ved Mutitjulu-hullet er det en fortelling om slange kvinnen Kuniya og en kan se sporene etter henne på berget. Det finnes også fantastiske hulemalerier og helleristninger på Uluru.Aboriginere i dagDet er mange problemer tilknyttet aboriginere. Noen lever slik de alltid har gjort, men de fleste bor i nærheten av stornbyene i fattige kår.

Arbeidsledigheten er høy og levestandarden er 20 % lavere enn for resten av befolkningen.Gjennomsnittelig lever aboriginer menn til de er 56 år og aboriginer kvinner til de er 63 år. 3 av 4 dør av sykdommer som kreft og diabetes. Det råder også stor mistro til helsetjenester.Rusproblem og alkoholisme er utbredt. Spesielt ungdommer sniffer bensin og heller i seg alkohol. Rundt 15 % av de som sitter i fengsler er aboriginere og 25 % av de som dør i politiets varetekt er aboriginere.

 aboriginal_differences_fig04.gif

( trykk på bildet)

Statistikken oppe viser at det er flere aboriginer enn ikke aboriginer.

Sammendrag:

Da James Cook kom til Australia i 1770 bestemte han at Australia skulle være en av Englands kolonier. Men det var ingen som ville reise dit. Først 18 år senere, i 1788 bestemte regjeringer i England at de kunne sende straffanger.
Den første tiden etter europeernes kolonisering ble katastrofal for aborginene og tusenvis ble drept av ukjente sykdommer.
I 1850 årene ble mange aborginene sendt til reservat i misforstått forsøk på å stoppe omfattende fattigdommen.Uluru For aborginene er Uluru og Kata Tjuta (rundt Uluru) hellig grunn. Men når europeerne kom til Australia kom de og tok Uluru fra aborginene, sendte aborginene på reservater, og døpte om Uluru til Ayers Rock.
Men i 1985 ga europeerne området tilbake til aborginene og Ayers Rock fikk tilbake sitt gamle navn.
Uluru er berømt for fargeskiftninger fra dyprødt ved soloppgang og solnedgang til skinnende svart etter regn.
Det er veldig varmt der, og om sommeren kan temperaturen komme opptil 45 grader. Uluru er 3.6 kilometer lang, 2,4 kilometer bred og hever seg 348 meter over bakken.
Arkeologiske funn har vist at Aborginene har bodd ved Uluru i minst 22 000 år, og at Uluru og Kata Tjuta lenge har vært til bruk i seremoni eller for aborginene.
Tradisjonelt er det Anagu folket som eier Uluru og Kata Tjuda. De tror at begge steder ble dannet under skaperes periode av forfedre åndene som ga dem lovene og samfunnsreglene de lever under i dag.

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Aboriginer#Opprinnelse_og_historiehttp://images.google.no/images?hl=no&q=aboriginer&gbv=2http://www.google.no/search?hl=no&q=aboriginer&gbv=2&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N&tab=iw


Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: