Urbefolkning


Indianere

Fakta om

Indianere.  images.jpg  

Indianer er opprinnelig fra Amerika.  Da Columbus vandret verden rundt, og kom til øya han kalte San Salvador i 1492 i Amerika, kalte han øyboerne han møtte der for indianere. Grunnen til at han kalte dem for indianer var at han trodde han kom til India, mens han egentlig var i Amerika. Indianerne levde i stammer, spredt rundt på landet.  Det fantes indianer stammer i Alaska, Canada, Usa, Mexico, Peru, og hele den sørlige delen av Sør- Amerika. Indianere er urfolk, dvs. en folkegruppe som har bevart helt, eller deler av sin tradisjonelle kultur og verdier.

 

Urfolk levde i et visst landområde før storsamfunnet overtok eller staten ble stiftet. De er ofte utsatt for menneskerettighetsbrudd, plaga og tvunget til å bli lik majoriteten. Mange urfolk har til felles det at levemåten deres nyttiggjør seg naturen på mange måter, og det blir derfor sagt at de lever ” i pakt med naturen”. I dag fins det rundt 300 millioner mennesker som kan kalles urfolk som lever i 70 ulike land. På norsk beskrivelser man indianer som urfolk, som f. eks brukes om samer.

Indianere, urfolk som bor i Amerika, er en folkegruppe som bor i nord- Amerika og sør- Amerika før den europeiske oppdagelsen og delingen av nord- Amerika og sør- Amerika. De aller fleste indianer stammer fra Sibir, og de vandret inn for mer enn 16 000 år siden. De bredte seg ut over begge landene, og utviklet hundrevis av svært ulike grupper. Mange av disse gruppene beholdt en nomadisk eller halvnomadisk levemåte helt fram til nå. Som vi vet er det to store grupper av indianer, sør og nord indianer, så nå skal vi sette fokus på nord indianerne.

 indianer.jpg

Historie.

Forskernes funn viser at både Nord- og Sør- Amerika har vært befolket i minst 12 000 år. Visst nok innvandret de første menneskene til Amerika fra Nord- Asia, etter at isen begynte å trekke seg tilbake etter siste istid. De første amerikanske indianerne var jegere og sankere. I de neste årtusener utviklet indianerne mange forskjellige kulturformer. For folk som bodde i Nord Amerika og vest for Rock Mountains hadde ikke mulighet for jordbruk, og derfor var kulturene basert på jakt, fiske og sanking.

I løpet av de siste 500 år var alle indiske kulturer i stor grad blitt preget av kontakten med de hvite. Mens indianerne pleide å utvikle pelshandel, fikk mange skogsindianer tilgang til handelsvarer som jernredskaper og skytevåpen, som endret deres kultur. De fleste indianske samfunn var organisert av slektskap.

Det var vanlig at de bodde i kjernefamilier, med mor, far og barn. I høytider pleiede flere familiegrupper samle seg til felles jakt. Jegerfolkene på nordvestkysten, og de jordbrukende folkene i sør og øst Amerika, var organisert i i flere klaner. Det var viktig med en leder i hver klan, og den dyktigste jegeren og krigeren fungerte som leder, men mannen hadde ingen varig makt.

Språk

Når det gjelder språk talte både nord og sør Amerika indianer til sammen 2000 forskjellige språk, like før europeerne kom til Amerika. I bare nord- Amerika ble det talt ca 500 språk Mange av de opprinnelige språkene har forsvunnet, enten fordi folkene som talte dem var borte, eller fordi var gått over til å snakke engelsk eller spansk. Etter hvert som mange av de språkene var gått ut av bruken, har det også vært tap av indiansk identitet.

I mellom- Amerika har det skjedd at grupper har gått over til spansk, og de ble ikke regnet som urfolk. Men det fins fortsatt stammer som har klart å holde på sin indianske identitet selv om deres opprinnelige språk ikke lenger er i bruk.

440px-massika_and_wakusasse.jpg

Religion

Religion spilte en viktig rolle hos mange indianer. I Nord- Amerika stod oppfatningen om en kraft som de tror på, og som de kan påvirke gjennom ritualer til sin fordel. Kraften kunne påvirkes til å bli til velsignelse for mennesker og kraften styrte viltflokken. De trodde også på naturånder, og det kom fram ved ofring og bønn.

Hos noen stammer, var det også dyrking av sol. Og i noen områder var det også dyrking av vesener som tordenfugl og slange. Man måtte dra ut i skogen, faste og be i ensomhet for å få drømme om et fantasidyr som ville komme til hjelp.

Indianere i dag:

For tiden lever indianere stort sett i et moderne samfunn som de nå har blitt en del av. Det betyr, at de aller fleste ikke lever som i gamle dager, men vanlige mennesker på godt og vondt. Dermed har de vært nødt til å oppgi mye av deres tradisjonelle kultur, men noen deler av kulturen deres har overlevd. For mange, særlig mindre stammer har det vært vanskelig å ta vare på kulturtradisjonen, og mange stammer har mistet både språk, religion. Mens de større stammene har klart å ta vare på deler av kulturen, men det har ikke vært lett!

800px-bismarck_indian_school.jpg

Tusenvis av indianske barn har blitt bortført fra deres stamme og blitt plassert på kostskoler. Her har de blitt “amerikanisert”. De fikk beskjed om at de ikke fikk snakke morsmålet sitt, kun engelsk. De fikk engelske navn og ble fortalt at alt de hadde vokst opp under hadde med djevelen å gjøre. De skulle glemme sine opprinnelige røtter og på denne måten bli “reddet”.Disse kostskolene har hatt en utrolig ødeleggende effekt på den indianske kulturen og skapte flere generasjoner av indianere som skammet seg over sin opprinnelse.

Mange indianere i dag lever under fattigdom, og særlig er det blant de fattigste områdene i USA. Den dårlige økonomiske situasjonen har stor påvirkning på indianernes sosiale kår. Fra et område til et annet område er det selvfølgelig forskjeller, men dessverre er mange av dem i virkeligheten dårlig økonomisk situasjon. Særlig gjelder det i Sør, men også litt fattigdom i Nord Amerika.

“Tell your people, that since we were promised we should never be moved,
we have been moved five times.

Musikk og dans: 

Instrumentene de brukte var trommer og fløyte. Alle indianere, både fra Nord og Sør Amerika har noen felles musikalsk trekk, som å bruke en instrument sammen til dansen. Sang og dans ble ofte brukt i forbindelse med seremonier og former, og mange av dem finnes fortsatt den dag i dag.

 

Her er en filmklipp av indianer som danser:

 

 

Stater med få indianere i USA:

abtal-s.gif

(Trykk på bildet) 

Som dere ser på statistikken så er indianerene forskjellige steder i USA. Grunnen kan kanskje være det at de trives bedre i de andre stedene fordi at det vekker opp minner og kulturer.

Vi har skrevet om indianere, men siden indianere består av mange stammer, skal vi se nærmere på en stamme, nemlig Sioux indianerne.

Sioux indianerne:

Sioux stammen bodde i Amerika før de hvite folka kom. De bodde på slettene, fra Mississippi elva til rocky Moutains, langs elver der jorda var fruktbar, men måtte flytte når europeerne kom til Amerika. De bodde også i landsbyer, i små hytter laga av tjukke trær som var belagt av møkk og jord. De hadde nesten ikke møbler, senga var av bøffelskinn som var sydd sammen, og som skuffer hadde de skinnet til bøffelen til å ting oppi, omtrent som en pose. Indianerne var ikke godt kledd, jentene hadde kjoler laga av bøffelskinn som var sydd sammen, og guttene hadde bukser laga på samme måte. De var veldig opptatt til å male seg. I fjeset malte de seg med alle slags farger, formet i symmetriske striper rundt omkring. Maling var ikke så farlig, den var laget av bær og fruktsaft. De malte seg ekstra fint når det var krig eller fest.  

 sioux-memories.jpg

Når de gikk på jakt, pleide de å jakte på bøffel, og de brukte til nytte alt som var på bøffelen. Skinnet brukte de til klær, kjøttet til mat, beina til redskaper og horna ble til skje.. Måten de jakta på var veldig effektivt, de samla seg rundt flokken, og jaga de utenfor området, eller hvor det enn måte være, og brukte pil og bue. Når det gjaldt religion trodde de på den hellige ånd, en kraft som var i alt, som vi nevnte før. De pleiede å samle seg i grupper og be, og en medisinmann var lederen til dette. De ofret også dyr til ånden og røykte. Forresten var det dem som fant opp tobakken. Det var vanlig at en gutt var rundt 12- 15, møtte han oppsøke den hellige ånd, bo flere dager alene i skogen, og bli sittende og be til den hellige ånden.

indianer003.jpg

 

Sioux indianerne hadde store høvdinger, som Sitting bull. Han var leder i den store krigen Little Big Horn som samla seg i flere tusen krigere. Krigen varte i flere dager, og sioux indianerne begynte å miste motet. Bull oppmuntret dem med at han hadde fått tegn fra den hellige ånd som sa at de skulle vinne dette slaget. Da steg håpet om å vinne, men de verken vant eller tapte, og flykta mot Nord- Amerika. Der ble han varende fram til 1881. Ni år senere, 1890 ble lederen drept av indianer politiet. Noen dager etter Bulls død, ble stammen tvunget til å bo i en militærleir, og der ble de fratatt det meste de hadde. Over 250 indianer ble drept av amerikanske soldater. Sioux indianerne i dag bor som amerikanske borgere, etter at myndighetene gikk med på indianere som statsborgere rundt 1900- åra.

KILDER:

http://www.galdu.org/web/?giella1=nor

http://avis.skolenettet.no/cgi-bin/skoleavis/imakerid=35256

http://www.daria.no/skole/?tekst=7287 http://www.galdu.org/govat/doc/kanadanorsk2.pdf

http://uit.no/statsvitenskap/4946/http://en.wikipedia.org/wiki/Sioux

http://www.nativeamericans.com http://www.netspirit.dk/new/?page=895

http://www.eagleroad.dk/http://www.daria.no/skole/?tekst=2559

Av bøker: Store norsk leksikon North American Indian tribes

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: